Horizon verbreden Header icoon

De Amsterdamse havenregio is onlosmakelijk verbonden met de stad. Ook al staan zakelijke belangen van de een soms haaks op politieke ambities van de ander. Openstaan voor elkaars standpunten gaf inspiratie voor de nieuwe corporate identity van Amports.

Bakens verzetten

Amports is als promotie-organisatie voor de Amsterdamse havenregio een belangrijke belangenbehartiger voor alle activiteiten die het gebied voortbrengt. In deze rol wil Amports graag met een open blik de wereld tegemoet treden. In de komende jaren staat het thema Energietransitie pontificaal op de agenda. De innovatie die hiermee op gang gebracht wordt, biedt de Amsterdamse havenregio ook een mooie gelegenheid om los te komen van het oude imago waarin deze industrietak toch vooral geassocieerd wordt met vastgeroeste ideeën en gedachtes. Wie verder durft te kijken, ziet dat de havenregio het wereldbeeld van de stad Amsterdam in de loop der jaren juist in alle opzichten vergroot heeft.

 

Diensten

  • DIGITAL POSITIONERING & CONCEPT
  • DIGITAL DESIGN & ART DIRECTION
  • DEVELOPMENT & MANAGEMENT
Bakens verzetten
Bakens verzetten

Havenmeesters

Een plek onder de zon

Voor de verbinding tussen stad en haven hoef je helemaal niet ver te zoeken. De havens hebben de regio niet alleen banen en handel gebracht. De vele schepen die uit allerlei windstreken kwamen binnenvaren, brachten ook veel kennis, cultuur, innovatie en culinaire invloeden mee. Vanuit dat besef zou je de havens zelfs meer dan een verrijking voor de stad kunnen noemen. Er is bijna geen voorstelling van Amsterdam te maken zonder daarin de havens een plek te geven. 

Havenmeesters

Annemarie Manger, nieuwe voorzitter Amports:

“De energietransitie biedt kansen voor nieuwe bedrijvigheid, maar vraagt ook meer dan ooit intensieve regionale samenwerking en afstemming. Amports biedt hiervoor een belangrijk platform met vernieuwde communicatie."

Afbeelding bij case

Amports zet zich graag in om een prominentere rol voor ondernemers te bewerkstelligen bij de verdere ontwikkeling van de stad. De organisatie is dan ook veel aanwezig bij bijeenkomsten en evenementen die dit onderwerp hoog op de agenda hebben staan. Hoe mooi is het om bij al die activiteiten je visitekaartje af te kunnen geven?

Afbeelding bij case

Nautische diepte

Nautische diepte is een maritiem begrip waarin van oudsher de spelingsruimte tussen de bodem en het vrije wateroppervlak wordt aangeduid. Met het omarmen van “Ways to sea are ways to see”, refereert Amports nu ook in abstracte zin aan spelingsruimte. Door het lef te tonen om het vrije water op te zoeken, komt er energie vrij voor nieuwe gedachten en ontwikkelingen. 

Nautische diepte

Havenwerk

Havenwerk

Anker

Amports is als vertegenwoordiger van de Amsterdamse havenregio een punt van verbinding. Door zichzelf nu ook op deze manier te presenteren, spreekt de organisatie hardop de ambitie uit een platform te willen zijn voor mensen en bedrijven die hun horizon willen verbreden. 

Anker
Foto van Jan van Geerenstein

Meer weten? Neem contact op.

Jan van Geerenstein vertelt u graag meer.

0522 24 61 62
j.vangeerenstein@fizz.nl