Stemming maken Header icoon

Stemmen een abstract begrip? Niet meer in deze tijd waarin iedereen connected is. Met het overboord gooien van vakjargon en containerbegrippen wordt de belevingswereld van kiesgerechtigden van alle leeftijden getriggerd.

Herkenbaar stemgeluid

Met een opkomstcampagne voor de gemeentes Meppel en De Wolden is er ingezet op laagdrempeligheid en effectiviteit. Slogans als ‘Start de gemeente met je stem’ en ‘1 stem van jou stuurt De Wolden aan’ laten zien dat stemmen de moeite waard is. Met de politieke partij Sterk Meppel is er meer ingespeeld op specifieke thema’s. Door onderwerpen als groen en historisch besef laten zij hun stem horen om de stem van een ander te winnen.

Diensten

  • Positioning & concept
  • Development & Management
  • Monitoring & Optimization
  • Online Marketing
Herkenbaar stemgeluid
Herkenbaar stemgeluid

Thema’s een stem geven = Een stem winnen

Thema’s een stem geven = Een stem winnen

Aan je stem moet je zwaar tillen

Aan je stem moet je zwaar tillen

De sociale stem

Van actie tot interactie

Social media bieden de ideale infrastructuur voor het specificeren van een doelgroep. Bovendien zijn het ideale podia voor de strategie: actie leidt tot interactie. Met posts die inzetten op betrokkenheid wordt iedereen uitgenodigd om mee te discussiëren. Tegelijkertijd wordt het bereik van een gemeente of politieke partij vergroot via online advertising. Namen en rugnummers van betrokken partijen zijn daarbij ondergeschikt aan de thema’s die er spelen.

De sociale stem
Afbeelding bij case

De lokale politiek wordt ingekleurd met online en offline acties. Bij de gemeente Meppel heeft het rode potlood een update gekregen door het te koppelen aan thema’s die kiezers aan het hart gaan. Met #kleurjegemeente wordt het onderwerp extra kracht bijgezet. In de gemeente De Wolden kan er online een cijfer worden gegeven aan het dorp waar je woont. Dat zet onbewust en op een speelse manier aan tot nadenken. Maar ook in de offlinewereld zijn er nog genoeg mogelijkheden voor het aanwakkeren van politiek bewustzijn. De driehoeksborden, flyers en spandoeken zijn nog niet uit de tijd.

Kleur je gemeente met je stem

Kleur je gemeente met je stem

Een stem geven

De interpretatie van politiek geluid

Tastbare politiek is de drijfveer van de lokale partij Sterk Meppel. Zij hebben de intentie om een stem te geven aan het geluid van de samenleving. Daarom geven zij ook letterlijk een stem aan thema’s als groen, sport en historie. Daarmee wordt er geappelleerd aan de belevingswereld van de kiezer. Om de keuze op 21 maart zo makkelijk mogelijk te maken.

Een stem geven
Afbeelding bij case
Foto van Marjolien Roesink

Meer weten? Neem contact op.

Marjolien Roesink vertelt u graag meer.

06 23 63 31 40
marjolien@fizz.nl